Forfatterarkiv: Astrid Pedersen

Salg af dødsbo ved professionel marskandiser

Salg af dødsbo ved professionel marskandiser

Har du netop mistet et kært familiemedlem eller måske en af dine nærmeste venner, vil du som nærmeste pårørende befinde dig i en situation, hvor du – ud over dyb sorg – er tynget af det ansvar, det indebærer at skulle sørge for alle de praktiske forhold vedrørende afvikling af dødsboet. Skal du samtidig forestå bisættelse og alle foranstaltninger desangående, kan det blive en særdeles stressende affære, som du bør søge hjælp til.

Der er nemlig hjælp at hente, når den afdødes hjem skal ryddes for materielle værdier. Det kan synes ganske uoverskueligt selv at skulle rydde op i venner eller slægtninges møbler, minder og andre ejendele, mens man selv står midt i sorgen over at have mistet. Og når der oven i købet skal arrangeres transport og afsætning af det jordiske gods, kan det umuligt forventes, at en enkeltperson skal kunne overkomme den opgave.

Hjælp til rydning og salg af dødsbo

Derfor vælger stadig flere at benytte sig af den hjælp, som tilbydes af marskandisere og andre professionelle, som kan varetage opgaven med rydning og tømning af dødsboet med respekt over for såvel den afdøde som de efterladte – og som har erfaringen til at vurdere, had der vil være et rimeligt tilbud på dødsboet. Hvis du leder efter en seriøs opkøber af dødsbo, kan det anbefales at kontakte Marskandiseren i Store Kongensgade. Her får du en sagkyndig og professionel service, og altid et gratis og uforpligtende tilbud på rydning af dødsboet.

Marskandiseren i Store Kongensgade har beskæftiget sig med rydning af dødsbo, flyttebo og plejehjemsbo siden 1978. Når du vælger en løsning via dødsbo-rydning.dk, får du altid en gratis vurdering af dødsboet forud for selve tømningen af hjemmet. Vurderingen foretages i samarbejde med sammen med arvingerne. Ønsker marskandiseren at købe effekter kontant, udarbejdes konkrete tilbud på disse. Personlige dokumenter afleveres til forbrænding – og marskandiseren sørger for, at der bliver fejet i boligen, når opgaven er udført.

Læs mere på dødsbo-rydning.dk

Beskyt din hørelse - ellers risikerer du at lide høretab

Beskyt din hørelse – ellers risikerer du at lide høretab

Menneskekroppen er forunderlig og i stand til at hele på mange måder. Brækker du en knogle i dit ben eller din arm, vil den – medmindre der er tale om et yderst kompliceret brud – vokse sammen i løbet af nogle uger. Og får du en hudafskrabning eller et snitsår, vokser det hurtigt sammen igen – i mange tilfælde uden at efterlade synlige ar. Ja, selv leveren er i stand til at regenerere sig selv på helt utroligt vis.

Så smukt står det desværre ikke til med din hørelse. Høresansen er opbygget omkring et særdeles fintfølende apparatur, som samtidig er meget skrøbeligt. Kroppens mindste knogler findes i øret, og kan næppe ses med det blotte øje. Og i selve øregangen er det en veritabel hær af sensoriske hår, som bærer lyden frem til hjernen. Når du udsætter dine ører for høje lyde eller konstant larm, beskadiges de små fimrehår – og de vokser ikke ud igen. Derfor er der ingen vej tilbage, når du først har smadret din hørelse, og enten fået en hørenedsættelse eller udviklet en tinnitus.

Hvordan kan jeg undgå nedsat hørelse?

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, hvad du udsætter dine ører for, såvel i det daglige som i forbindelse med for eksempel koncerter eller fester. Jo oftere, du befinder dig i et forum, hvor støjen har taget overhånd, des mere sandsynligt er det, at du udvikler en høreskade. Du bør holde øje med tidlige symptomer, så som tabet af evnen til at høre, hvad andre mennesker siger, trangen til at skrue højt op for fjernsynet, eller en vedvarende ringen eller susen for ørerne, når du lægger dig til at sove. Oplever du et eller flere af disse symptomer, bør du få foretaget en høretest for at klarlægge, om du har tabt noget af din hørelse. Og så skal du træffe de nødvendige foranstaltninger, som for eksempel at iføre dig høreværn, når du er til koncert eller på job.

Leder du efter en god løsning, så kan din hørelse Hørecenter i Århus kan hjælpe med en gratis høretest.