Forfatterarkiv: Astrid Pedersen

Audika Århus kan hjælpe dig, hvis du lider af høretab

Audika Århus kan hjælpe dig, hvis du lider af høretab

Tab af hørelsen kan være et voldsomt handicap. Med alderen mister vi naturligt en del af vor hørelse – enkelte ender med et totalt høretab, mens andre kun mister dele af hørelsen for høje frekvenser. Men der ses samtidig en stigning i forholdsvis unge mennesker, som enten har pådraget sig en høreskade, eller har mistet hele – eller dele af – deres hørelse. Dette skyldes især, at man som ung ikke er opmærksom på at beskytte sine ører mod påvirkninger fra støj og højt lydtryk.

Grunden til de unges dårlige lydvaner lægges allerede i børnehaven, hvor lydniveauet snildt kan ligge langt over de anbefalede grænseværdier for en arbejdsplads. Således er det direkte skadeligt for såvel børns som personales hørelse at opholde sig i en daginstitution.

Dårlig hørelse hos unge skyldes støj i hverdagen

Når næsten hver tiende unge i trediveårs alderen har problemer med hørelsen, skyldes det først og fremmest, at disse dårlige vaner forfølger os livet igennem. Vi skruer højt op for fjernsynet og for musikken i hovedtelefonerne. Og vi går til koncerter, hvor lydstyrken og lydtrykket er helt urimeligt højt, uden at beskytte den følsomme hørelse med høreværn eller ørepropper. En del af forklaringen på denne adfærd kan være, at hørelsen allerede er skadet i en ung alder. Men det bliver kun værre af, at vi fortsat udsætter ørerne for støj.

Tinnitus og nedsat hørelse kan medføre depression og social isolation

Når man mister hørelsen, eller pådrager sig en høreskade så som tinnitus, vil man opleve, at det kan påvirke eens lyst til at omgås andre mennesker. Social kontakt kan være utroligt anstrengende, især hvis det foregår i fora med megen baggrundsstøj. Og dette kan medføre psykosociale følger, for eksempel isolation og depression. Hvis du ønsker at undgå invaliderende høretab, bør du få foretaget en høretest – for eksempel dit lokale Audika hørecenter Århus.

Find din rette yoga form

Find din rette yoga form

Blandt de motionsformer, som har allerstørst effekt på smidigheden og bevægeligheden i hofter, ryg og nakke, finder vi yoga. Yoga har gennem de seneste år vundet utroligt stort indpas i den vestlige verden. Og det er ikke helt uden grund. Foruden de rene motionsegenskaber, har yoga også en positiv effekt på kroppens generelle stress niveau, og kan bidrage til at vi kobler bedre ud efter endt arbejdsdag. Mange bruger også yogaøvelser til at forberede sig på dagens strabadser, før de tager af sted om morgenen. Og det giver en verden af mening at brige kroppen i balance, inden vi skal ud af døren.

Hvad er yoga?

Yoga er, i sin grundform, et system af bevægelser og åndedrætsøvelser, som kan hjælpe os med at fokusere og balancere vor indre såvel som ydre fysik og mentalitet. Yoga stammer fra Indien, og er mere end 5000 år gammelt, og er konstrueret til at øge kropsbevidstheden, samtidig med at udøveren får sin daglige motion. I modsætning til hård fysisk træning, bringer yoga ikke adrenalin op i kroppen. Man kan sagtens få blodet til at rulle med yoga – især de mere dynamiske varianter, som for eksempel Ashtanga yoga og Vinyasa yoga – men yoga er ikke resultatorienteret eller konkurrencepræget.

Når man dyrker yoga, handler det i høj grad om at finde sin indre balance og styrke sin egen energi. Mange vælger at dyrke yoga på hold sammen med andre, og dette kan man sagtens få rigtig meget ud af. Hvis alle i lokalet deler den samme målsætning om at fokusere på yogaøvelserne og holde koncentrationen, bliver energien også derefter.

Forskellige yoga discipliner

Yoga er ikke bare yoga. Der fines utroligt mange variationer – og i det følgende vil vi gennemgå de allermest kendte og populære.

    1. 1. Ashtanga yoga Ashtanga yoga er en forholdsvis ung yogaform – ikke mere end knap hundrede år gammel. Dette system er udviklet med henblik på at styrke krop og sjæl på én gang. Ashtanga yoga er en dynamisk yogaform, som typisk består af serier på et antal stillinger, som man skifter imellem til åndedrættets takt. Ashtanga yoga er også kendt som Power yoga i sin moderne form.
    2. 2. Hatha yoga I forhold til Ashtanga yoga, har Hatha yoga større fokus på det rent meditative, og er en meget blidere yogaform. I Hatha yoga holdes stillingerne typisk i længere tid, og der er ikke samme dynamik. Hatha yoga er en god yogadisciplin for dig som begynder, så du kan blive fortrolig med stillingerne, førend du kaster dig ud i et Ashtanga eller Vinyasa flow.
    3. 3. Iyengar yoga er, i lighed med Ashtanga yoga, et relativt ungt system, som bygger på de traditionelle yogastillinger. Hovedtanken ved Iyengars system er, at alle skal kunne være med, uanset skavanker eller alder. Derfor gør dette system brug af såkaldte ”props”, det vil sige udstyr i form af stole, pøller, bælter, klodser og tæpper, som understøtter kroppen og hjælper udøveren til at komme rigtigt ind i – og ud af – stillingerne.

Du kan læse mere om, hvilken yoga, der passer bedst til dig, på joga.dk

Salg af dødsbo ved professionel marskandiser

Salg af dødsbo ved professionel marskandiser

Har du netop mistet et kært familiemedlem eller måske en af dine nærmeste venner, vil du som nærmeste pårørende befinde dig i en situation, hvor du – ud over dyb sorg – er tynget af det ansvar, det indebærer at skulle sørge for alle de praktiske forhold vedrørende afvikling af dødsboet. Skal du samtidig forestå bisættelse og alle foranstaltninger desangående, kan det blive en særdeles stressende affære, som du bør søge hjælp til.

Der er nemlig hjælp at hente, når den afdødes hjem skal ryddes for materielle værdier. Det kan synes ganske uoverskueligt selv at skulle rydde op i venner eller slægtninges møbler, minder og andre ejendele, mens man selv står midt i sorgen over at have mistet. Og når der oven i købet skal arrangeres transport og afsætning af det jordiske gods, kan det umuligt forventes, at en enkeltperson skal kunne overkomme den opgave.

Hjælp til rydning og salg af dødsbo

Derfor vælger stadig flere at benytte sig af den hjælp, som tilbydes af marskandisere og andre professionelle, som kan varetage opgaven med rydning og tømning af dødsboet med respekt over for såvel den afdøde som de efterladte – og som har erfaringen til at vurdere, had der vil være et rimeligt tilbud på dødsboet. Hvis du leder efter en seriøs opkøber af dødsbo, kan det anbefales at kontakte Marskandiseren i Store Kongensgade. Her får du en sagkyndig og professionel service, og altid et gratis og uforpligtende tilbud på rydning af dødsboet.

Marskandiseren i Store Kongensgade har beskæftiget sig med rydning af dødsbo, flyttebo og plejehjemsbo siden 1978. Når du vælger en løsning via dødsbo-rydning.dk, får du altid en gratis vurdering af dødsboet forud for selve tømningen af hjemmet. Vurderingen foretages i samarbejde med sammen med arvingerne. Ønsker marskandiseren at købe effekter kontant, udarbejdes konkrete tilbud på disse. Personlige dokumenter afleveres til forbrænding – og marskandiseren sørger for, at der bliver fejet i boligen, når opgaven er udført.

Læs mere på dødsbo-rydning.dk