Professionel marskandiser med speciale i vurdering af dødsbo

16 April 2018 Astrid Pedersen

editorial

Når et kært og elsket familiemedlem eller en nær ven dør, kan sorgen virke overvældende i lang tid derefter. Og desværre er der jo rigtig mange formaliteter, som skal gennemarbejdes umiddelbart efter et dødsfald, hvor alt virker meningsløst og forfærdeligt. Forsikring, pension, testamente og vurdering af dødsbo er, foruden forberedelse af selve bisættelsen, krævende og opslidende opgaver, som man helst var foruden.

Vurdering af dødsbo ved professionel marskandiser

Især gennemgangen af den afdødes jordiske gods kan være særdeles smertefuld for de efterlevende. Det ses ofte, at ældre mennesker har samlet mange minder i form af materielle genstande – og måske har man selv minder tilknyttet såvel huset som de møbler, bøger og nips, der findes deri. Derfor kan det virke oprivende at skulle gennemgå alle disse minder og forsøge at lave en objektiv vurdering af deres monetære værdi, samtidig med at man skal tage en værdig afsked med sin nærmeste.

Som pårørende er det derfor en rigtig god idé at alliere sig med en professionel marskandiser med erfaring inden for rydning, opkøb og vurdering af dødsbo. En marskandiser kan hjælpe dig med såvel vurdering af dødsbo samt bortskaffelse af alle effekter. Dette betyder, at du ikke selv skal ud og leje trailer eller ladvogn – og at du ikke selv skal forestå den pinefulde opgave, det er at skulle fragte møbler og andre effekter til genbrugsstationen.

Få et tilbud på vurdering af dødsbo hos dødsbo-rydning.dk

Det, der er kendetegnende for en marskandiser med speciale inden for rydning af dødsbo, er, at han eller hun vil varetage opgaven med respekt. En professionel inden for dødsbo ved, at der ikke blot er tale om en samling gamle, betydningsløse møbler – og at de porcelænsnips, der måske ikke har stor monetær værdi, kan være uvurderlige i affektionsværdi. Derfor vil marskandiseren gå til opgaven med forsigtighed, og udvise den størst muige omsorg for dødsboet og de efterladte.

Læs mere på http://www.dødsbo-rydning.dk/dodsbo_og_indbo/vurdering_af_dodsbo

More articles