Audika Århus kan hjælpe dig, hvis du lider af høretab

04 april 2018 Astrid Pedersen
Audika Århus kan hjælpe dig, hvis du lider af høretab

Tab af hørelsen kan være et voldsomt handicap. Med alderen mister vi naturligt en del af vor hørelse – enkelte ender med et totalt høretab, mens andre kun mister dele af hørelsen for høje frekvenser. Men der ses samtidig en stigning i forholdsvis unge mennesker, som enten har pådraget sig en høreskade, eller har mistet hele – eller dele af – deres hørelse. Dette skyldes især, at man som ung ikke er opmærksom på at beskytte sine ører mod påvirkninger fra støj og højt lydtryk.

Grunden til de unges dårlige lydvaner lægges allerede i børnehaven, hvor lydniveauet snildt kan ligge langt over de anbefalede grænseværdier for en arbejdsplads. Således er det direkte skadeligt for såvel børns som personales hørelse at opholde sig i en daginstitution.

Dårlig hørelse hos unge skyldes støj i hverdagen

Når næsten hver tiende unge i trediveårs alderen har problemer med hørelsen, skyldes det først og fremmest, at disse dårlige vaner forfølger os livet igennem. Vi skruer højt op for fjernsynet og for musikken i hovedtelefonerne. Og vi går til koncerter, hvor lydstyrken og lydtrykket er helt urimeligt højt, uden at beskytte den følsomme hørelse med høreværn eller ørepropper. En del af forklaringen på denne adfærd kan være, at hørelsen allerede er skadet i en ung alder. Men det bliver kun værre af, at vi fortsat udsætter ørerne for støj.

Tinnitus og nedsat hørelse kan medføre depression og social isolation

Når man mister hørelsen, eller pådrager sig en høreskade så som tinnitus, vil man opleve, at det kan påvirke eens lyst til at omgås andre mennesker. Social kontakt kan være utroligt anstrengende, især hvis det foregår i fora med megen baggrundsstøj. Og dette kan medføre psykosociale følger, for eksempel isolation og depression. Hvis du ønsker at undgå invaliderende høretab, bør du få foretaget en høretest – for eksempel dit lokale Audika hørecenter Århus.

Flere Nyheder

image

25 september 2017

"Nye" gulve: Tjek!

image

24 marts 2015

lyngbyapotek.dk